Rubén Aran / disseny gràfic / diseño gráfico / creatividad / ilustración / packaging / editorial / imagen corporativa / Barcelona / anuncios

catàleg. mesures compensatòries
del nou aeroport Lleida-Alguaire
catàleg informatiu / 8 pag. /
creativitat, disseny gràfic, direcció d'art