Rubén Aran / disseny gràfic / diseño gráfico / creatividad / ilustración / packaging / editorial / imagen corporativa / Barcelona / anuncios

honda world - revista crm d'honda-españa

periodicitat: cada 4 mesos / 60 pag. /
creació de la publicació i direcció d'art fins al num.5