Rubén Aran / disseny gràfic / diseño gráfico / creatividad / ilustración / packaging / editorial / imagen corporativa / Barcelona / anuncios

l'aroma
catàleg corporatiu / 20 pag. 
conceptualització, creativitat, disseny gràfic
(treball realitzat a rbcomunicació)