Rubén Aran / disseny gràfic / diseño gráfico / creatividad / ilustración / packaging / editorial / imagen corporativa / Barcelona / anuncios

DON'T WORRY...

"Don't worry" és una sèrie de cartells basats en el mític "don't worry be happy" 
que repassen diverses corrents estètiques.
conceptualització, creativitat, copy, disseny gràfic
(els crèdits de les imatges estàn en el lateral de cada poster)